Our Faculty

Abhishek Kumar
TGT (Adhoc)
Abhishek Kumar
TGT (Adhoc)
Abhishek Srivastava
Music Teacher
Abhishek Srivastava
Music Teacher
Akhil Tripathi
PGT (Adhoc)
Akhil Tripathi
PGT (Adhoc)
Amit Kumar Dwivedi
TGT (Adhoc)
Amit Kumar Dwivedi
TGT (Adhoc)
Anamika Singh
TGT (Adhoc)
Anamika Singh
TGT (Adhoc)
Anuj Kumar
TGT (Adhoc)
Anuj Kumar
TGT (Adhoc)
Aradhana Trivedi
TGT
Aradhana Trivedi
TGT
Arvind Kumar
TGT
Arvind Kumar
TGT
Arvind Kumar (Ac)
Asst.Teacher
Arvind Kumar (Ac)
Asst.Teacher
Arvind Kumar Yadav
Asst.Teacher
Arvind Kumar Yadav
Asst.Teacher
Ashish Govind Rao
PGT
Ashish Govind Rao
PGT
Atul Mishra
PGT
Atul Mishra
PGT
Awadhesh Kumar
PGT
Awadhesh Kumar
PGT
Bal Ji Pandey
TGT
Bal Ji Pandey
TGT
Bhagwati Sharan Trivedi
PGT (Adhoc)
Bhagwati Sharan Trivedi
PGT (Adhoc)
Chhabi Shyam Das Mishra
C.E.H.R.C.
Chhabi Shyam Das Mishra
C.E.H.R.C.
Devendra Kumar Tiwari
TGT
Devendra Kumar Tiwari
TGT
Devendra Singh
Asst.Teacher
Devendra Singh
Asst.Teacher
Devesh Kumar Mishra
TGT (Adhoc)
Devesh Kumar Mishra
TGT (Adhoc)
Dharmendra Kumar Shukla
PGT
Dharmendra Kumar Shukla
PGT
Dharmendra Nath Trivedi
PGT (Adhoc)
Dharmendra Nath Trivedi
PGT (Adhoc)
Dilip Kumar Tiwari
TGT
Dilip Kumar Tiwari
TGT
Guru Nand Tiwari
TGT (Adhoc)
Guru Nand Tiwari
TGT (Adhoc)
Gyanendra Kumar Tiwari
Co-ordinator
Gyanendra Kumar Tiwari
Co-ordinator
Indra Vikram Singh
TGT
Indra Vikram Singh
TGT
Iqbal Ahmad Khan
TGT (Adhoc)
Iqbal Ahmad Khan
TGT (Adhoc)
Jagdish Prasad Mishra
TGT (Adhoc)
Jagdish Prasad Mishra
TGT (Adhoc)
Jitendra Kumar Singh
Scout Teacher
Jitendra Kumar Singh
Scout Teacher
Joan Elizabeth Nathan
Vice Principal
Joan Elizabeth Nathan
Vice Principal
Kalpana Shukla
TGT
Kalpana Shukla
TGT
Krishna Kumar
Asst.Teacher
Krishna Kumar
Asst.Teacher
Kuldeep Singh
PGT
Kuldeep Singh
PGT
Maya Devi Yadav
TGT
Maya Devi Yadav
TGT
Mohd Faizan Khan
Co-ordinator
Mohd Faizan Khan
Co-ordinator
Mohd Kamran Siddiqui
Sports Teacher
Mohd Kamran Siddiqui
Sports Teacher
Navin Chandra Mishra
TGT
Navin Chandra Mishra
TGT
Neeraj Kumar Pandey
A.TGT
Neeraj Kumar Pandey
A.TGT
Neha Singh
TGT
Neha Singh
TGT
Pinky Jaiswal
TGT
Pinky Jaiswal
TGT
Piyush Dubey
Asst.Teacher
Piyush Dubey
Asst.Teacher
Prashant Kumar Singh
Asst.Teacher
Prashant Kumar Singh
Asst.Teacher
Raj Mangalmani Singh
A.TGT
Raj Mangalmani Singh
A.TGT
Rajkesh
TGT
Rajkesh
TGT
Rakesh Awasthi
TGT
Rakesh Awasthi
TGT
Ram Dev
TGT (Adhoc)
Ram Dev
TGT (Adhoc)
Ram Kishor
PGT
Ram Kishor
PGT
Ram Milan
A.TGT
Ram Milan
A.TGT
Ram Sundar Jaiswal
PGT (Adhoc)
Ram Sundar Jaiswal
PGT (Adhoc)
Ramu
A.TGT
Ramu
A.TGT
Rashmi Devi
TGT
Rashmi Devi
TGT
Richa Srivastava
TGT
Richa Srivastava
TGT
Sachin Sharma
TGT (Adhoc)
Sachin Sharma
TGT (Adhoc)
Sadhana Mishra
PGT
Sadhana Mishra
PGT
Sanchita Trivedi
Dance Teacher
Sanchita Trivedi
Dance Teacher
Sandeep Kumar Sinha
TGT (Adhoc)
Sandeep Kumar Sinha
TGT (Adhoc)
Santosh Kumar Sharma
PGT (Adhoc)
Santosh Kumar Sharma
PGT (Adhoc)
Santosh Kumar Singh
Asst.Teacher
Santosh Kumar Singh
Asst.Teacher
Santosh Trivedi
Asst.Teacher (Adhoc)
Santosh Trivedi
Asst.Teacher (Adhoc)
Savita Mishra
PGT
Savita Mishra
PGT
Shaheen Khan
TGT
Shaheen Khan
TGT
Shashank Pandey
PGT
Shashank Pandey
PGT
Shashendra Srivastava
TGT (Adhoc)
Shashendra Srivastava
TGT (Adhoc)
Shashi Bindu Maurya
TGT
Shashi Bindu Maurya
TGT
ShashiKant
Asst.Teacher
ShashiKant
Asst.Teacher
Shiv Karan Pal
TGT
Shiv Karan Pal
TGT
Ved Prakash Mishra
PGT
Ved Prakash Mishra
PGT
Vimal Chandra Tiwari
TGT
Vimal Chandra Tiwari
TGT
Vinay Srivastava
PGT
Vinay Srivastava
PGT
Vinod Kumar
A.PGT (Adhoc)
Vinod Kumar
A.PGT (Adhoc)
Vivek Singh
PTI
Vivek Singh
PTI